De meeste operaties gebeuren op maandag-, woensdag- en vrijdagvoormiddag. Voor een chirurgische ingreep wordt uw dier 's ochtends om 9:00h nuchter binnengebracht. Dit wil zeggen dat het geen 's nachts en 's ochtends geen eten mag krijgen, drinken mag wel. Uw viervoeter wordt altijd grondig onderzocht zodat een aangepast verdovingsprotocol gekozen kan worden. Tijdens de ingreep zelf wordt het dier continu gemonitord (ademhaling, temperatuur, ECG, bloeddruk,...) om de risico's zo klein mogelijk te houden en tijdig te kunnen ingrijpen bij problemen. Ook bij het wakker worden blijft uw dier onder ons toezicht totdat het volledig wakker en op temperatuur is. Als het een kleine ingreep betreft, mag het dier reeds in de namiddag naar huis eens het goed wakker is na de verdoving. We voeren verschillende ingrepen uit gaande van routine sterilisaties of castraties tot het wegnemen van een nier (nefrectomie), opereren aan blaasstenen (cystotomie), verwijderen van vreemde voorwerpen uit de darm, wegnemen van milttumoren (splenectomie) enzovoort. Tijdens ingewikkelde chirurgie├źn opereren we steeds met twee en zorgt een derde persoon dat de anesthesie (verdoving) goed verloopt tijdens het hele proces.