Cardio- en respiratoire aandoeningen
Onze huisdieren kunnen net als mensen last hebben van hart- of longaandoeningen. Bepaalde rassen zijn gevoeliger voor sommige aandoeningen vanwege het erfelijke karakter. Andere aandoeningen kunnen ontstaan op eender welke leeftijd tijdens het leven. De meest voorkomende klachten zijn een verminderd uithoudingsvermogen, minder lang spelen, hoesten, meer hijgen, moeilijker ademhalen en zelfs syncopes (flauwvallen). Met behulp van een electrocardiogram (ECG), radiologie, echografie en bloeddrukmeting proberen we de aard van het probleem vast te stellen en een gerichte behandeling te geven. Onze collega Ruben heeft zich via de European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) verder gespecialiseerd in de cardiovasculaire aandoeningen en echocardiografie. Met een echocardiografie krijgen we een beeld van wat er exact mis is met het hart en welke behandeling het beste past.